Aadress: J.Vilmsi 53G, 10147 Tallinn | Tel: 6 009 349 | Faks: 6 009 350 | E-post: info@epkk.ee

EPKK - Kodumaise eest väljas


Esilehepilt
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) loodi 28. juunil 1996. aastal eraõigusliku põllumajandustootjate ja -töötlejate ühendusena, Aastate jooksul on lisandunud hulk mitmesuguseid toidusektorit toetavaid organisatsioone ja asutusi. 2014. aasta alguse seisuga on EPKK-l liikmeid 102, nende hulgas 35 mitmesugust põllumajandus- ja toidusektori ühendust (üleriigilised ja piirkondlikud tootjate ühendused, erialaühendused, ühistud).


Prindi

Uudised

Osale konverentsil Alltech Global Dairy and Beef 2014

30. juuli 14

alltech.jpgAugusti lõpus on taaskord toimumas ülemaailmne piima- ja lihaveisekasvatajatele suunatud konverents, Alltech Global Dairy and Beef 2014. Piimandussektor on kiiresti arenev ning seisab oluliste muutuste lävel. Selleks, et järgmisel aastal piimatootmisele seatud piirangute kadumiseks valmis olla on oluline omada informatsiooni edasistest arengutest, innovatiivsetest tootmislahendustest ja muutuvast turustrateegiast. Tänavu osaleb Alltech Global Dairy and Beef konverentsil üle maailma kokku enam kui 700 põllumajandustootjat, lisaks veel söötmisspetsialistid ning juhtivad piima- ja lihaveisesektori tööstuse juhid ja ettevõtjad enam kui 50 riigist. See on suurepärane võimalus saada osa üritusest, mis toob kokku maailma edukamad ning innovatiivsemad põllumajandustootjad, et jagada kogemusi ja teadmisi üha kasvaval ning konkureerivamal turul.

Sel aastal toimub Alltech Global Dairy and Beef konverents, Prantsusmaal, Deauville`is, 31. augustist kuni 1. septembrini. Kutsume Sind meiega ühinema, et saada osa Normandia elamusest - kultuuriliselt rikas ning ainulaadne taust 2014 aasta Alltech Global Dairy and Beef konverentsile.

Konverentsile registreerimise viimane tähtaeg on 1. august, 2014. Lisainformatsiooni saamiseks võta ühendust Alltech Eesti`ga ning külasta kodulehte http://www.alltech.com/global


EPKK infoleht: Põllumajandus- ja toidu-uudiseid Euroopast 4/2014

24. juuli 14

Ilmus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja infolehe "Põllumajandus- ja toiduuudiseid Euroopast" neljas number. Värskest EPKK infolehest leiab ülevaate ebaausate kauplemistavade teatisest; OECD ja FAO põllumajandussektori prognoosi aastateks 2014-2023; Euroopa Komisjoni lühiajalised prognoosid EL põllukultuuride, liha- ja piimaturu kohta aastateks 2014 ja 2015; ülevaate Hiina piimandussektori väljakutsetest ja võimalustest; ülevaade piimakvoodi probleemide hetkeseisust jpm kasulikku. Infolehe leiad SIIT.


Euroopa Komisjon ebaausate kauplemistavade vastu

16. juuli 14

Euroopa Komisjon võttis 15. juulil vastu teatise, milles kutsub liikmesriike otsima võimalusi, kuidas paremini kaitsta väikeseid toiduainete tootjaid ja jaemüüjaid ebaausate kauplemistavade eest, mida tugevamad kaubanduspartnerid nende suhtes kasutavad. Enne kui toidukaup jõuab tarbijani, lisavad sellele kvaliteeti ja väärtust toiduainete tarneahelas tegutsevad mitmed turuosalised (tootjad, töötlejad, jaemüüjad jne). Kuna turg areneb pidevalt, näiteks kontsentreerub üha rohkem, on tarneahelas tegutsevate ettevõtjate läbirääkimispositsioonid väga erinevad. Ehkki ärisuhetes on üsna tavaline ja õiguspärane, et läbirääkimispositsioonid erinevad, võivad sellisest tasakaalustamatusest tekkida ebaausad kauplemistavad.


Eestis on taimekaitsevahendite kasutamine vähenenud

16. juuli 14

Taimekaitsevahendite kasutamine põllumajandusmaal ja põllumajanduslikes majapidamistes on viimastel aastatel järjekindlalt vähenenud, selgub taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava 2013-2017 vahearuandest. „Viimastel aastatel näitavad taimekaitsevahendite kasutamise andmed selget langustrendi. See tähendab, et Eesti tootjad toimetavad põllumajandusmaal üha säästlikumalt,“ ütles Põllumajandusministeeriumi taimekaitse büroo juhataja Evelin Hillep.


Euroopa Komisjon prognoosib head teraviljasaaki ja heal tasemel piimahindu

11. juuli 14

7. juulil avaldas Euroopa Komisjon põllumajandusturgude lühiajalised prognoosid. Euroopa Liidus oodatakse komisjoni ülevaate kohaselt sellel aastal üle keskmise head teraviljasaaki. Samuti ulatub teravilja eksport lõppenud 2013/14 turustusaastal rekordtasemeni. EL lihatoodang tõotab tänavu pärast kahe aasta pikkust veise- ja sealiha pakkumise mõõnaperioodi taastuda. Vaatamata EL rekordilisele piimatoodangule tõotavad piima kokkuostuhinnad aasta teisel poolel püsida maailma suure nõudluse toel suhteliselt heal tasemel.


Keskkonnahoid ärgitab ettevõtjaid koostööle

11. juuli 14

Glimstedt logo.jpgEesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) ja advokaadibüroo GLIMSTEDT sõlmisid 11. juulil 2014 ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on põllumajandus- ja toidusektori ettevõtjate keskkonnaõigusalase teadlikkuse edendamine. Lepingu raames pakub advokaadibüroo GLIMSTEDT muuhulgas EPKK liikmetele õigusteenust keskkonnaõiguse valdkonnas kehtivast hinnakirjast 15% soodsamalt.


Riik hakkab piirama „euroheinategu“

10. juuli 14

Põllumajandusministeerium kavandab meetmeid, et piirata perioodil 2015-2020 väljamakstavate pindalatoetuste puhul põllumajandusmaa osakaalu, kus toetusi saadakse vaid rohu hekseldamise eest „Peame jõuliselt piirama sellist „euroheinategu“ ja vähendama maade hulka, kus pindalatoetusi saadakse vaid kord aastas rohu purustamise eest. See ei too kaasa mingit põllumajandustoodangut ja ka põllumehed on ammu soovinud selle olukorra muutmist,“ ütles põllumajandusminister Ivari Padar.

"Põllumajandusuuringute Keskuse analüüsist nähtub, et nn euroheinamaad on põllumajandustegevuseks sobivad ning nende tänane kasutus on ebaratsionaalne nii majanduse kui kliimakaitse seisukohalt. Toetuste taotlemisel on nõutav vaid nende maade ühekordne hooldamine, mis soodustab rohumaade passiivset kasutamist. Viimastel aastatel on muuhulgas suurenenud tendents, et maid ostavad spekulatiivsetel eesmärkidel kokku suured kinnisvarafirmad," selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus rohumaade hekseldamise piiramise vajadust.Seisukohad

EPKK ettepanekud erakondadele Euroopa Parlamendi valimisprogrammidesse

10. märts 14

valimiste pilt.jpg25. mail 2014 toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel teeme erakondadele ettepaneku liita oma valimisprogrammidesse põllumajanduse ja toidutootmise arenguks olulised teemad.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ülesanne on tagada elanikkonna varustamine kvaliteetse ja ohutu, ressursi- ja keskkonnasäästlikult toodetud toiduga. Põllumajandus- ja toidusektor on strateegiliselt oluline meie igapäevase toidujulgeoleku tagajana, kuid põllumajandussektor mängib üha olulisemat rolli ka toiduks mittekasutatava tööstus- ja energiatootmise tooraine allikana. Selleks tuleb senisest tõhusamalt ära kasutada põllumajandus­tootmise jäätmeid ja kõrvalsaaduseid.


Kokkuhoid maaelu arengukava ja põllumajandustoetuste arvelt surub Eesti toidu konkurentsist välja

21. veebruar 14

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda lükkab kategooriliselt tagasi rahandusministeeriumi ettepanekud maaelu arengukava 2014-2020 eelarve vähendamiseks riigipoolse kaasfinantseerimise kärpimise kaudu. „Riigi kokkuhoiuplaanid maaelu arengukava ja põllumajandustoetuste osas seavad tõsisesse ohtu Eesti põllumajandussektori ja toidutootmise konkurentsivõime. Arvestades, et Eesti põllumajandustoetused on jätkuvalt Euroopa Liidu kõige madalamate hulgas ja käesoleva aasta riigieelarves ei nähta erinevalt naaberriikidest ette vahendeid põllumajanduse üleminekutoetuste maksmiseks, siis tähendaks maaelu arengukava kärpimine meie tootjate konkurentsiolukorra tõsist halvendamist,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.Toidumärgid

TMTEM.png


http://www.epkk.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=7130/EP_2014_valimised_FINAL.pdf

 
http://www.pria.ee/ 
http://www.emu.ee/

 http://www.pikk.ee/ 

 maaleht.gif

 www.eestitoit.ee

www.kodukant.ee 
 

 


 

 


Nädala toode

 
Briis - Vürtsikilu filee

http://www.tradewithestonia.com/?utm_source=epkk&utm_medium=banner&utm_campaign=static

www.fumiteam.ee

Faminer

http://www.glimstedt.ee/ritused/keskkonnaseminaride-sari-kuidas-jda-ellu-ha-karmistuvates-tingimustes/3279

http://www.tallinnbekkerport.com/