Aadress: J.Vilmsi 53G, 10147 Tallinn | Tel: 6 009 349 | Faks: 6 009 350 | E-post: info@epkk.ee

Eesti liha ja lihatoodete eksport ja import 2008-2009. aastal


18. märts 10

Liha ja lihatoodete peamised väljaveo kaubanduspartnerid Eestist oli 2009. aastal Leedu (18,9%), Läti (46,9%) ja Soome (13,9%). Võrreldes eelmise aastaga on liha ja –toodete väljavedu väljendatuna rahas vähenenud 10,2% ehk 86,1 mln kr, sealhulgas väljavedu EL liikmesriikidesse on kahanud 11,9% ja kolmandatesse riikidesse 28,8%.  Eksport Venemaale on suurenenud 39,8% ehk 8,6 miljonit krooni. Liha- ja lihatoodete väljaveo väärtusest 58,7% moodustas liha. Liha ja lihatooteid veeti 2009. aastal Eestist välja 758,4 miljoni krooni eest.

Liha ja lihatoodete peamised sisseveo kaubanduspartnerid Eestisse oli 2009. aastal Taani (21,2%), Soome (21,3%), Läti (8,9%) ja Leedu (16,2%). Võrreldes eelmise aastaga on liha ja –toodete sisseveo väärtus vähenenud 11,0% ehk 161,6 mln kr, sealhulgas EL liikmesriikidest oli sissevedu kahanenud 10,9% ja kolmandatest riikidest 17,0%. Liha moodustas liha ja –toodete impordi väärtusest 84,8%. Liha ja lihatooteid veeti 2009. aastal Eestisse 1324,1 miljoni krooni eest. Lihatoodete kaubandusbilanss oli 2009. aastal negatiivne (-330,9 tonni).

Võrreldes 2008. aastaga oli mullu linnumunade väljavedu Eestist suurenenud 48,0% ja sissevedu vähenenud 12,5% ehk 912,1 tonni. 

 

 

Eesti liha ja lihatoodete eksport ja import 2008-2009. aastal, tonnides

 

 

EKSPORT

IMPORT

Kood

Kaup

Aasta

Aaasta

 

 

2008

2009

2008

2009

0101

Elushobused, tk

3

5

3

-

0102

Elusveised, tk

20823

26925

74

12

0103

Elussead, tk

85123

169368

52

2441

0105

Eluskodulinnud, tuh.tk

-

-

524,9

404,5

0106

Muud elusloomad, tk

-

3

547

266

0201

Veiseliha jahut.

1270,3

928,8

1584,6

1526,0

0202

Veiseliha külmut.

502,8

153,0

3346,8

1561,7

0203

Sealiha

8319,1

6314,1

19440,1

19701,4

0204

Lambaliha

19,0

8,0

130,0

93,3

0206

Subproduktid

1744,9

1584,3

1627,3

1599,2

0207

Linnuliha ja subprod.-d

3529,1

3836,4

17033,9

17672,6

0208

Muu liha ja subproduktid

208,1

158,3

171,6

64,1

0209

Seapekk ja searasv

267,9

73,2

1427,4

1316,5

0210

Soolatud liha

20,8

26,6

106,0

126,2

0407

Munad, tuh.tk

2235,5

5731,8

90140,4

77479,0

0408

Kooreta linnumunad, t

606,7

837,5

706,3

910,5

1601

Vorstitooted

5604,6

7675,4

999,5

1504,4

1602

Muud tooted lihast

4350,5

3863,8

4308,3

3794,4

1603

Ekstraktid lihast

19,3

7,7

1,6

1,9

 

Kokku lihatooted, ml.kr.

12047,6

10195,3

17613,5

14492,2

 

Lihatoodete osatähtsus gru­­pi 1-24 ekspordis ja impordis (rahas)

0,2

0,3

8,4

9,1

 

 Liha impordi ja ekspordi struktuur Eestis riigiti 2009. aastal,

(% kogusest)

Veiseliha 201-202

Sealiha 203

Lamba- ja kitseliha 204

Eksport

Import

Eksport

Import

Eksport

Import

Holland 68,6

Taani 26,3

Läti 42,7

Soome 30,2

Läti 46,3

Saksam. 28,9

Soome 12,8

Läti 19,8

Leedu 25,3

Taani 30,0

Soome 40,0

Soome 27,5

Läti 11,0

Holland 16,3

Soome 9,4

Saksam.15,9

Rootsi 10,0

Taani 17,6

Leedu 3,2

Poola 15,2

Rootsi 7,9

Hispaania 4,8

©veits 2,5

Iirimaa 15,3

Rootsi 2,4

Poola 2,0

Leedu 12,9

Teised 9,5

Venemaa 3,7

Teised 11,0

Belgia 4,7

Teised 14,4

Norra  1,2

Holland 4,6

Teised 6,1

Kokku

1081,8 t

Kokku

3087,7 t

Kokku

6314,1 t

Kokku

19701,4 t

Kokku

8,0 t

Kokku

93,3 t

Bilanss –2005,9 t

Bilanss  -13387,3 t

Bilanss  -85,3 t

1773,1 t*

4931,4 t*

8319,1 t*

19440,1 t*

19,0 t*

130,0 t*

PM Kaubandusbüroo andmetel (*2008.a. andmed)

 

Linnuliha ja lihatoodete impordi ja ekspordi struktuur Eestis 2009. aastal, (% kogusest)

Linnuliha 207

Vorstitooted lihast 1601

Lihakonservid 1602

Eksport

Import

Eksport

Import

Eksport

Import

Läti 68,1

Soome 13,3

Leedu 8,2

Taani 4,1

Vietnam 2,7

Teised 3,6

Soome 25,7

Taani 21,8

Leedu 15,7

Holland 10,7

Läti 8,3

Poola 3,6

Teised 14,2

Leedu 42,9

Läti 40,4

Venemaa 9,5

Soome 4,1

Ukraina 2,9

Teised 0,2

Leedu 53,8

Läti 28,4

Rootsi 10,1

Poola 2,7

Hispaania 1,9

Austria 1,2

Teised 1,9

Läti 76,6

Leedu 13,2

Saksam. 5,2

Soome 2,5

Teised 2,5

Leedu 48,7

Läti 25,4

Poola 8,5

Soome 4,1

Taani 3,6

Ungari 3,1

Teised 6,6

Kokku

3836,4 t

Kokku

17672,6 t

Kokku

7675,4 t

Kokku

1504,4 t

Kokku

3863,8 t

Kokku

3794,4 t

Bilanss –13836,2 t

Bilanss +6171,0 t

Bilanss +69,4 t

3529,1 t*

13237,4 t*

5604,6 t*

999,5 t*

4350,5 t*

4308,3 t*

PM Kaubandusbüroo (* 2008.a. andmed)

 

 Linnumunade (koorega) ja munadest toodete ekspordi ja impordi struktuur Eestis 2009. aastal, (kogustest %)

Kodulindude munad inkubeerimiseks

(v.a kalkuni-,hanemunad)

04070019

Kodulindude munad, muud (v.a inkubeerimiseks)

04070030

Kooreta linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud või muul viisil töödeldud

0408

Eksport

Import

Eksport

Import

Eksport

Import

Leedu 100,0

Taani 67,3

Läti 68,6

Leedu 60,3

Läti 45,7

Soome 71,0

 

Soome 32,7

Leedu 21,4

Läti 20,0

Soome 29,1

Läti 10,6

 

 

Norra 5,4

Soome 15,6

Taani 10,1

Rootsi 8,8

 

 

Teised 4,6

Poola 4,1

Norra 6,6

Teised 8,5

Leedu 8,6

Teised 1,0

Kokku

32400 tk

Kokku

3447301 tk

Kokku

5731,8 tuh.tk

Kokku

77479,0 tuh.tk

Kokku

837,5 t

Kokku

910,5 t

Bilanss –3479701,0 tk

Bilanss  -71747,2 tuh.tk

Bilanss –131,2 t

4,07 tk*

6504440 tk*

2236 tuh.tk*

90140 tuh.tk*

606,7 t*

706,3 t*

PM Kaubandusbüroo (* 2008.a. andmed)

 

Elussigade eksport Eestist 2008-2009.a.

Siht-riik

2009.a.

2008.a.

Arv

tk.

Netokaal

tonni

Summa

tuh. kr.

Eluskaalhind kr/t

Arv

tk.

Netokaal

tonni

Summa

tuh. kr.

Eluskaal

hind kr/t

Suur-britannia

325

35,9

705,1

19635

-

-

-

-

Leedu

160

17,5

312,5

17837

-

-

-

-

Läti

4170

446,2

9215,9

20657

14653

1634,9

32070,1

19616

Holland

8875

901,4

25705,1

28518

2866

321,2

8284

25787

Poola

2661

298,9

6342,6

21217

-

-

-

-

Vene-maa

153177

16837,7

329317

19558

61375

6787,6

151526

22324

Kokku

169368

18537,6

371598

20046

85123

9418,7

205446

21813

Allikas: PM Kaubandusbüroo

 

Sea-, veise- ja linnuliha ekspordi- ja impordihinnad 2008-2009. aastal, kr/kg,

 

 

EKSPORT

IMPORT

Kood

Kaup

Aasta

Aasta

 

 

2008

2009

2008

2009

0203

Sealiha, keskmine

38,87

39,30

29,59

28,28

0202

Veiseliha, keskmine

44,79

36,71

41,87

37,59

0204

Lambaliha

106,26

114,75

92,23

90,21

0207

Linnuliha

29,49

24,08

21,03

18,35

1601

Tooted lihast

23,53

22,04

45,63

33,63

1602

Konservid ja muud tooted lihast

30,62

33,86

38,73

36,71

Allikas: PM Kaubandusbüroo


Prindi

Toidumärgid

TMTEM.png


Banner_120x170px.jpg

puu ja koogivili Banner_120x170px.jpg
http://www.pria.ee/ 
http://www.emu.ee/

 http://www.pikk.ee/ 

 http://www.ahk-balt.org/ee/projektid/saksa-majanduse-auhind/saksa-majanduse-auhind-eestis-2015/

 maaleht.gif

www.kodukant.ee 
www.eestitoit.ee
 

 


 

 


Nädala toode

 
Mahetark - Astelpajusiirup

Glimstedt_180px_lai.png
 

http://www.tradewithestonia.com/?utm_source=epkk&utm_medium=banner&utm_campaign=static

Faminer

http://www.glimstedt.ee/ritused/keskkonnaseminaride-sari-kuidas-jda-ellu-ha-karmistuvates-tingimustes/3279

http://www.tallinnbekkerport.com/

http://issuu.com/meediapilt/docs/pollumeheteataja2015veebruar