Aadress: J.Vilmsi 53G, 10147 Tallinn | Tel: 6 009 349 | Faks: 6 009 350 | E-post: info@epkk.ee

EPKK - Kodumaise eest väljas


Esilehepilt
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) loodi 28. juunil 1996. aastal eraõigusliku põllumajandustootjate ja -töötlejate ühendusena, Aastate jooksul on lisandunud hulk mitmesuguseid toidusektorit toetavaid organisatsioone ja asutusi. 2014. aasta alguse seisuga on EPKK-l liikmeid 102, nende hulgas 35 mitmesugust põllumajandus- ja toidusektori ühendust (üleriigilised ja piirkondlikud tootjate ühendused, erialaühendused, ühistud).


Prindi

Uudised

Euroopa Komisjon teatas kriisiabi turukorralduse meetmete rakendamisest piimandussektoris

28. august 14

Euroopa Komisjon teatas täna, et EL hakkab maksma eraladustamise toetust võile, lõssipulbrile ja teatud juustudele, selleks et leevendada Venemaa impordikeelu negatiivseid mõjusid siseturule. Komisjon kinnitas ühtlasi, et sekkumiskokkuostu tähtaega võile ja lõssipulbrile pikendatakse kuni aasta lõpuni.


AP 2014: Tõnu Rahula arvutab kõik läbi

25. august 14

Tõnu Rahula arvutab kõik läbiOÜ Raikküla Farmer on järjest laienev kontsern, mis tegeleb piimatootmise, seakasvatuse, ehituse ja tehnikaga ning hoiab kohalikku kultuurielu. Kõike juhib Tõnu Rahula. Kui 2006. aastal valmis OÜ Raikküla Farmer uus laut, sattus samale ajale ka Rapla Säästumarketi avamine. Säästumarket oli tüüpehitis, laut valmis aga pärast aastatepikkust plaanimist ning kollasel pruunide liistudega hoonel on isegi kaaraknad. Toona küsiti Raplamaa lehes: arvake ära, kumb on kaubanduskeskus ja kumb loomalaut? “Ehitiste üle olen küll uhke,” ütleb Raikküla Farmeri tehnikaharidusega juhatuse esimees Tõnu Rahula. Esimene haridus on tal polütehnikumist, tehnikaülikoolis aga omandas esiteks energeetiku, teiseks ehitaja teadmised. Edasi loe Maalehest.


GLIMSTEDT ja EPKK: ebaselged õigusaktid võivad raisata põllumeeste raha

22. august 14

Advokaadibüroo GLIMSTEDT ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitasid käesoleval nädalal Keskkonnaametile selgitustaotluse saamaks juhiseid valdkonnas ühtse praktika kujundamiseks ning vastuseid, kuidas peavad deklareerima ja tasuma keskkonnatasu sea-, veise- ja linnukasvatusega tegelevad välisõhu saasteloa omajad.


Eesti Künniselts saadab kündjad Prantsusmaale MM-le

21. august 14

Tänavu 5.- 6. septembril juba 61. korda toimuvatele künni maailmameistrivõistlustele Bordeaux linna lähedal, Saint-Jean d I´llac-sse sõidavad Eestit esindavad koduste eelmise aasta meistrivõistluste võitjad Indrek Zilensk ja Jüri Lai. Osalemisega tähistatakse täna 25 aastat tagasi esmakordselt MM-l esinemist, millega oldi pärast sõjajärgset perioodi üldse Eesti esimene võistkond sinimustvalge lipu all.  Pressikonverents ja võistkonna teelesaatmine toimub reedel, 22.augustil algusega kl 11 Tallinnas, Mecro/Stokker Agri kontorihoones (Peterburi tee 44, Stokkeri poe taga hoovis). Lisaks meeskonnale on kohal Põllumajandusministeeriumi asekantler, sponsorite esindajad,  künnihuvilised, ajakirjanikud jt. Tehakse kokkuvõtteid Eesti osalemisest eelmistest MM-dest ning antakse ülevaade käesoleva aasta võistluseks ettevalmistustest, tutvustatakse meeskonda, näidatakse lühikest videot künnitrennist ja kündjad saadetakse teele. 


Venemaa sanktsioonide mõju on senistest hinnangutest tunduvalt ulatuslikum

13. august 14

Venemaa impordipiirangud on juba valusalt tabanud Eesti põllumajandus- ja toidusektori ettevõtteid. Sisuliselt ilma etteteatamiseta on välispartnerid taganenud tarnelepingutest, mis on keeruliseks muutnud kiiresti riknevate toiduainete realiseerimise. Samuti on sanktsioonide ettekäändel langetatud kokkulepitud hindu. Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsuvad valitsust üles kiiresti otsima lahendusi Venemaa impordikeelu tõttu surve alla sattunud Eesti põllumajandus- ja toidusektori ettevõtete olukorra leevendamiseks.


Copa-Cogeca: Venemaa impordikeelu mõjude leevendamiseks tuleks kasutada ka põllumajanduspoliitika väliseid fonde

12. august 14

Euroopa põllumeeste ja põllumajandusühistute katusorganisatsioon Copa-Cogeca saatis täna Euroopa Komisjoni volinikule Dacian Ciolosele kirja, milles tuntakse sügavat muret Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise poliitilise kriisi mõjude osas EL põllumajandusele ja toidusektorile. Copa-Cogeca hinnangul mõjutab Venemaa impordikeeld EL põllumajandussaadustele ja toiduainetele turgu nii otseselt kui kaudselt rohkem kui vaid ühe aasta jooksul. EL põllumajanduse sissetulekud on langenud alates 2012. aastast. Venemaa impordikeeld teravdab omakorda seda olukorda ka väljaspool põllumajanduse põhivaldkondi. EL ühise põllumajanduspoliitika erakorraliste kriisiabimeetmete mahuks on 400 miljonit eurot, mida on ilmselgelt liiga vähe sellises ulatuses kriisiga toimetulemiseks. Lisaks võib toiduainete tarneahelat oluliselt mõjutada spekulatsioonide risk.


AP 2014: Hiiumaa lihaveisekasvatajad hooldavad rannaalasid

11. august 14

Hiiumaa lihaveisekasvatajad hooldavad rannaalasidAdo-Tooma talu peremees Tiit Uusoja hooldab oma lihaveistega Käina lahe äärseid alasid Kassari maastikukaitsealal. Oleme Kassari maastikukaitsealal, kus kõrgematelt kohtadelt kadakate vahelt avaneb avar vaade merele. Külastaja pilku paeluvad võluvad maastikud, on ju Kassari saar oma liigirikaste puis- ja rannaniitudega suviti Hiiumaad külastavate turistide üks meelispaiku. Edasi loe Maalehest.Seisukohad

EPKK ettepanekud erakondadele Euroopa Parlamendi valimisprogrammidesse

10. märts 14

valimiste pilt.jpg25. mail 2014 toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel teeme erakondadele ettepaneku liita oma valimisprogrammidesse põllumajanduse ja toidutootmise arenguks olulised teemad.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ülesanne on tagada elanikkonna varustamine kvaliteetse ja ohutu, ressursi- ja keskkonnasäästlikult toodetud toiduga. Põllumajandus- ja toidusektor on strateegiliselt oluline meie igapäevase toidujulgeoleku tagajana, kuid põllumajandussektor mängib üha olulisemat rolli ka toiduks mittekasutatava tööstus- ja energiatootmise tooraine allikana. Selleks tuleb senisest tõhusamalt ära kasutada põllumajandus­tootmise jäätmeid ja kõrvalsaaduseid.


Kokkuhoid maaelu arengukava ja põllumajandustoetuste arvelt surub Eesti toidu konkurentsist välja

21. veebruar 14

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda lükkab kategooriliselt tagasi rahandusministeeriumi ettepanekud maaelu arengukava 2014-2020 eelarve vähendamiseks riigipoolse kaasfinantseerimise kärpimise kaudu. „Riigi kokkuhoiuplaanid maaelu arengukava ja põllumajandustoetuste osas seavad tõsisesse ohtu Eesti põllumajandussektori ja toidutootmise konkurentsivõime. Arvestades, et Eesti põllumajandustoetused on jätkuvalt Euroopa Liidu kõige madalamate hulgas ja käesoleva aasta riigieelarves ei nähta erinevalt naaberriikidest ette vahendeid põllumajanduse üleminekutoetuste maksmiseks, siis tähendaks maaelu arengukava kärpimine meie tootjate konkurentsiolukorra tõsist halvendamist,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.Toidumärgid

TMTEM.png


http://www.epkk.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=7130/EP_2014_valimised_FINAL.pdf

 
http://www.pria.ee/ 
http://www.emu.ee/

 http://www.pikk.ee/ 

 maaleht.gif

 www.eestitoit.ee

www.kodukant.ee 
 

 


 

 


Nädala toode

 
Meveda - Eesti mesi

Glimstedt_180px_lai.png

http://www.tradewithestonia.com/?utm_source=epkk&utm_medium=banner&utm_campaign=static

www.fumiteam.ee

Faminer

http://www.glimstedt.ee/ritused/keskkonnaseminaride-sari-kuidas-jda-ellu-ha-karmistuvates-tingimustes/3279

http://www.tallinnbekkerport.com/