Aadress: J.Vilmsi 53G, 10147 Tallinn | Tel: 6 009 349 | Faks: 6 009 350 | E-post: info@epkk.ee

EPKK - Kodumaise eest väljas


Esilehepilt
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) loodi 28. juunil 1996. aastal eraõigusliku põllumajandustootjate ja -töötlejate ühendusena, Aastate jooksul on lisandunud hulk mitmesuguseid toidusektorit toetavaid organisatsioone ja asutusi. 2014. aasta alguse seisuga on EPKK-l liikmeid 102, nende hulgas 35 mitmesugust põllumajandus- ja toidusektori ühendust (üleriigilised ja piirkondlikud tootjate ühendused, erialaühendused, ühistud).


Prindi

Uudised

Tarbijad eelistavad senisest enam kvaliteedimärgiga toitu

16. detsember 14

http://www.epkk.ee/1874?tm=2124&vk=0&tm_search=&tm_do_s=Otsihttp://www.epkk.ee/1869?tm=2125&vk=0&tm_search=&tm_do_s=OtsiOktoobris läbi viidud TNS EMORi uuringu järgi püsib Tunnustatud Eesti Maitse pääsukesemärgi tuntuse tase kõrgel 87% tasemel ja Tunnustatud Maitse ristikumärgi tuntus tarbijate seas on tõusnud 66%-ni (möödunud aastal 62%). EPKK kvaliteedimärkide märkamise tase püsib juba viimased viis aastat üsna stabiilsena. Vähemalt ühte kahest märgist on märganud 88% Eestimaa elanikest. Märke märgatakse eelkõige toote pakendil (82%), aga ka reklaamides, kusjuures reklaamides märkide märkamine on tänavu kasvanud 38%-lt 40%-le.


Euroopa Parlamendi liikmed võtsid vastu Solidaarsuspiima

4. detsember 14

Solidaarsuspiim BrüsselisBalti riikide ja Soome põllumajandusorganisatsioonid kohtusid eile Brüsselis Euroopa Parlamendi liikmetega, kellele anti üle Balti riikide ja Soome põllumeeste ühispöördumine ja piimatootjate keerulisele olukorrale viitav nn Solidaarsuspiim. Balti riikide ja Soome põllumajandusorganisatsioonid ei sea kahtluse alla Euroopa Liidu ühist poliitilist otsust Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide osas. Pöördumisega kutsutakse Euroopa Liitu üles solidaarsusele Venemaa impordikeelu kahjude kompenseerimiseks põllumeestele. „See ei ole teie probleem, see on Euroopa Liidu probleem,“ ütles Solidaarsuspiima vastu võtnud Euroopa Parlamendi põllumajandus- ja maaelukomisjoni esimees  Czeslaw Adam Siekierski Balti riikide ja Soome põllumajandusorganisatsioonide esindajatele.


Europarlamendi liikmetele antakse täna Brüsselis üle Solidaarsuspiim

3. detsember 14

solidaarsuspiim.bmpBalti riikide ja Soome põllumajandusorganisatsioonid korraldavad täna ja homme Brüsselis rea kohtumisi, mille käigus antakse Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja EL Nõukogu esindajatele üle Venemaa impordipiirangute kahjusid käsitlev ühispöördumine ja piimatootjate keerulisele olukorrale viitav nn Solidaarsuspiim. Seljad kokku pannud Balti riikide ja Soome põllumajandusorganisatsioonid ei sea kahtluse alla Euroopa Liidu ühist poliitilist otsust Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide osas. Pöördumisega kutsutakse Euroopa Liitu üles solidaarsusele Venemaa impordikeelu kahjude kompenseerimiseks põllumeestele.


Lihafoorum 2014

2. detsember 14

2. detsembril toimus Tartus, Dorpati konverentsikeskuses Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja konverents „Lihafoorum 2014“. Foorumil anti ülevaade lihaturu suundumustest erinevate loomakasvatusharude lõikes, põllumajanduspoliitika meetmetest lihasektori toetuseks ja analüüsitakse Eesti lihasektori konkurentsivõimet. Lihatootjate seis on praegu keeruline. Venemaa oli EL sea- ja veiselihale kõige tähtsam eksporditurg. Eesti lihatootjatele avaldavad olulist survet Venemaa impordipiirangute tõttu võimendunud lihahinna langus ning seakatku leviku tõttu kehtestatud täiendavad piirangud ja kulud. Lihatootjate olukorda ei muuda lihtsamaks ka juba 2009. aastast alates siseturul vähenenud liha tarbimine. Kui 2009. aastal tarbiti Eestis inimese kohta 75,6 kg liha, siis möödunud aastaks oli liha tarbimine vähenenud juba 68,9 kilogrammile.


EL toetuspakett Balti riikide piimatootjatele on samm õiges suunas

19. november 14

„Euroopa Liidu otsus toetada Balti riike Venemaa sanktsioonide mõjude leevendamiseks 28 miljoni euroga on Baltimaade piimatootjatele kindlasti positiivne samm õiges suunas. Avaldame tunnustust põllumajandusminister Ivari Padarile ja Eesti ametnikele, kes on ära teinud suure töö meie keerulise olukorra selgitamisel Brüsselis,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus. „Eesti, Läti ja Leedu ning Soome on seni nende sanktsioonide tõttu enim kannatanud. Baltimaade koostöö Euroopa tasandil on nüüd andnud esimese positiivse tulemuse, mis aitab mõnevõrra leevendada piimatootjate olukorda. See on põllumajandusministrite, diplomaatide ja ka põllumajandustootjate organisatsioonide tõhusa koostöö vili. Siiski pole EL toetus kaugeltki piisav tegeliku kahju kompenseerimiseks ja jätkuvalt on vajalikud siseriiklikud toetused,“ lisas Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Kalev Kreegipuu.


Riigi loid suhtumine kriisi leevendamiseks on tekitamas esimesi ohvreid

18. november 14

Homme, 19. novembril toimub Riigikogus 2015. aasta riigieelarve seaduse eelnõu teine lugemine. Ootame jätkuvalt, et parlamendis astutaks konkreetseid samme põllumajanduse toetamiseks riigieelarve kaudu EL poolt lubatud mahus. See aitaks leevendada Venemaa impordikeelu ulatuslikku negatiivset mõju põllumajandus- ja toidusektorile ning ära hoida põllumajandusettevõtete sissetulekute kardinaalse  vähenemise, mis on põhjustatud nii ebasoodsast turukonjunktuurist praktiliselt kõikides põllumajanduse tootmisharudes (piim, liha, teravili, aiandus) kui ka riigi varasematest otsustest põllumajandus- ja maaelutoetuste vähendamiseks.


Laste ja noorte teadlikkus puu- ja köögiviljade söömise vajalikkusest on kasvanud

15. november 14

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tellimusel valminud TNS EMORi uuringu põhjal sööb 91% lastest heameelega puuvilju ja marju, samas köögivilju sööb heameelega 71% lastest (aasta varem oli see näitaja siiski vaid 68%). Laste ja noorte teadlikkus puu- ja köögivilja soovituslikust tarbimiskogusest on aastaga mõnevõrra kasvanud. Uuringus osalenud 6-14 aasta vanustest lastest teadis 34% toitumissoovitust, mille kohaselt peaks iga päev sööma vähemalt 5 peotäit puu- ja köögivilju (eelmisel aastal teadis seda soovitust 31% vastajatest). Vastanutest 76% siiski teab, et köögi- ja puuviljade söömine on kasulik. Uuringu andmetel sööb iga päev puu- ja köögivilja 78% uuringus osalenud lastest, kuid vähemalt 5 peotäit tarbib neist vaid 13% (aasta varem 12%).Seisukohad

EPKK ettepanekud erakondadele Euroopa Parlamendi valimisprogrammidesse

10. märts 14

valimiste pilt.jpg25. mail 2014 toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel teeme erakondadele ettepaneku liita oma valimisprogrammidesse põllumajanduse ja toidutootmise arenguks olulised teemad.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ülesanne on tagada elanikkonna varustamine kvaliteetse ja ohutu, ressursi- ja keskkonnasäästlikult toodetud toiduga. Põllumajandus- ja toidusektor on strateegiliselt oluline meie igapäevase toidujulgeoleku tagajana, kuid põllumajandussektor mängib üha olulisemat rolli ka toiduks mittekasutatava tööstus- ja energiatootmise tooraine allikana. Selleks tuleb senisest tõhusamalt ära kasutada põllumajandus­tootmise jäätmeid ja kõrvalsaaduseid.


Kokkuhoid maaelu arengukava ja põllumajandustoetuste arvelt surub Eesti toidu konkurentsist välja

21. veebruar 14

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda lükkab kategooriliselt tagasi rahandusministeeriumi ettepanekud maaelu arengukava 2014-2020 eelarve vähendamiseks riigipoolse kaasfinantseerimise kärpimise kaudu. „Riigi kokkuhoiuplaanid maaelu arengukava ja põllumajandustoetuste osas seavad tõsisesse ohtu Eesti põllumajandussektori ja toidutootmise konkurentsivõime. Arvestades, et Eesti põllumajandustoetused on jätkuvalt Euroopa Liidu kõige madalamate hulgas ja käesoleva aasta riigieelarves ei nähta erinevalt naaberriikidest ette vahendeid põllumajanduse üleminekutoetuste maksmiseks, siis tähendaks maaelu arengukava kärpimine meie tootjate konkurentsiolukorra tõsist halvendamist,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.Toidumärgid

TMTEM.png


puu ja koogivili Banner_120x170px.jpg

 
http://www.pria.ee/ 
http://www.emu.ee/

 http://www.pikk.ee/ 

 maaleht.gif

 www.eestitoit.ee

www.kodukant.ee 
 

 


 

 


Glimstedt_180px_lai.png

http://www.keskkonnatunnustused.ee/ 

http://www.tradewithestonia.com/?utm_source=epkk&utm_medium=banner&utm_campaign=static

Faminer

http://www.glimstedt.ee/ritused/keskkonnaseminaride-sari-kuidas-jda-ellu-ha-karmistuvates-tingimustes/3279

http://www.tallinnbekkerport.com/

http://www.astrobaltics.eu/eripakkumised/pollumajandus/?utm_source=EPKK&utm_medium=logo&utm_campaign=Noom